Det skjer ikke oss?

Den største risikofaktoren i IT-sikkerhet er ansatte.

Industrispionasje, datatap, utpressing etter kryptering og datalekkasje er reelle trusler som kan koste ditt firma dyrt. Vi i Dataplan driver derfor med opplæring, kursing og ikke minst har vi et eget sikkerhetsoperasjonssenter som kontinuerlig overvåker din bedrift og agerer umiddelbart ved hendelser slik at ditt selskap skal være bedre rustet mot cyberbandittene.