Regler relatert til lønn er mange og kompliserte, i tillegg til at de er stadig i endring.

 
Dataplan økonomi har et eget lønnsteam som har spesialisert seg på lover og regler innen lønn i forskjellige bransjer

Vi påtar oss å ta over hele lønningen av dine ansatte, så du kan fokusere på å styre bedriften. Vi kan også utføre deler av lønnsprosessen for å assistere din lønnsavdeling.
I tillegg tilbyr vi lønnsvikar i forbindelse med svangerskapspermisjon, sykdom, uforutsette hendelser eller generelt bare travele perioder.

 

Alle våre lønnstjenester kan settes sammen etter dine behov

 
– Registrering av ansatte i offentlig register
– Lønnsutbetaling
– Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
– Lønns-og trekkoppgave
– Reiseregning, bilgodtgjørelse mm
– Skatt og avgiftsoppgjør
– Refusjon av sykepenger
– Oppfølging av fravær/ferie
– Elektronisk innrapportering (Altinn) – administrasjon av A-melding
– Veiledning vedrørende NAV, ferielov, sykepenger, permisjonsregler mm
– Lønnsvikar
– Lønn utland