Full fleksibilitet

Alle våre lønnstjenester kan settes sammen etter dine behov

Regler relatert til lønn er mange og kompliserte, i tillegg til at de er stadig i endring.

Dataplan økonomi har et eget lønnsteam som har spesialisert seg på lover og regler innen lønn i forskjellige bransjer

Vi utfører alt innen lønnstjenester for dine ansatte, slik at du kan fokusere på å styre bedriften. Vi kan også utføre deler av lønnsprosessen for å assistere din lønnsavdeling.
I tillegg tilbyr vi lønnsvikar i forbindelse med svangerskapspermisjon, ferieavvikling, sykdom, uforutsette hendelser eller generelt bare travle perioder.